Natječajna dokumentacija

Predmet nabave je nabava hardvera i softvera. Predmet nabave je podijeljen u 4 grupe: 

1.1. Nabava SW za projektiranje svjetlovodno distribucijske mreže i edukacija zaposlenika 

1.2. Nabava HW i SW IoT tehnologije (Internet of Things) 

1.3. Nabava HW i SW za potrebe projektiranja svjetlovodno distribucijske mreže 

1.4. Nabava računala 

Tehničke specifikacije detaljno su navedene u Prilogu V. Tehničke specifikacije, koji čini sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje. Količina predmeta nabave određena je u Troškovniku (Prilog IV.) 

Kliknite ovdje za preuzimanje natječajne dokumentacije.

Pojašnjenje dokumentacije o nabavi.

Tender documents

Subject of the procurement is procurement of hardware and software. The procurement is divided into four (4) groups: 

1.1. Procurement of Software for fiber-optic distribution network design and employee training 

1.2. Procurement of HW and SW IoT technology 

1.3. Procurement of HW and SW for the needs of fiber-optic distribution network design 

1.4. Procurement of computers 

Technical specifications are detailed in Annex V._Technical Specification, which forms an integral part of this tender documentation. The quantity of procurement items is determined in the Financial offer (Annex IV).

Click here to download the tender documents.

Clarification of Procurement documentation.