Novi softver i hardver za daljnji razvoj poslovanja

Infrastruktura d.o.o. uspješno provela EU projekt vrijednosti 930.392,00 kn

Tvrtka Infrastruktura d.o.o., vodeća tvrtka u sjeverozapadnoj Hrvatskoj u području projektiranja, izgradnje, upravljanja i najma telekomunikacijske infrastrukture, uspješno je provela projekt „Nova IKT rješenja za povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja tvrtke Infrastruktura d.o.o. ”.

Više od 20 godina projektiramo i gradimo telekomunikacijske sustave, a svi zaposlenici imaju bogato iskustvo u području projektiranja, gradnje i montaže optičkih i IP mreža, baznih stanica.

Usluge koje nudimo su profesionalne, pristupačne i provedene u dogovorenim rokovima i na zadovoljstvo krajnjeg korisnika.

Tvrtka ima adekvatan poslovni i skladišni prostor, raspolažemo servisnim vozilima i odgovarajućom mjernom i računalnom opremom i alatima za projektiranje, izgradnju, montažu i održavanje raznih telekomunikacijskih i informacijskih sustava.

Težeći konstantnom napretku u svrhu daljnjeg unapređenja dosad postignute visoke kvalitete usluga, Infrastruktura je odlučila aplicirati za fondove Europske Unije. Projekt „Nova IKT rješenja za povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja tvrtke Infrastruktura d.o.o.” referentne oznake KK.03.2.1.19.0596 sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija temeljem Poziva „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2”. Provedba projekta traje od 1. srpnja 2020. do 1. srpnja 2021., a provodi se u suradnji s konzultantskom tvrtkom Androlić konzalting d.o.o. Ukupna vrijednost projekta je 930.392,00 kn, od čega se 571.770,88 kn ili 64% prihvatljivih troškova odnosi na financiranje kroz bespovratnu potporu EU, dok preostali iznos tvrtka financira iz vlastitih sredstava. 

Projekt „Nova IKT rješenja za povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja tvrtke Infrastruktura d.o.o.” uključuje nabavu softverskih rješenja za planiranje nove i upravljanje postojećom telekomunikacijskom infrastrukturom te za kreiranje Internet of Things sustava koji će omogućiti kreiranje novih usluga. Uključuje i edukaciju zaposlenika te nabavu potrebnog hardvera. Provedbom projekta unaprjeđuju se poslovni procesi: ljudski potencijali, logistika, upravljanje imovinom, upravljanje rizicima i strateško planiranje, ali se unaprjeđuje i cjelokupno poslovanje tvrtke. Ciljna skupina su sadašnji i budući zaposlenici tvrtke kojima se osigurava lakše obavljanje radnih zadataka, ugodnije radno okruženje te stabilno radno mjesto.

Ostvarivanjem specifičnog cilja projekta ostvaruje se i opći cilj projekta, a to je jačanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a na području Varaždinske županije primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije.