Novi softver i hardver za daljnji razvoj poslovanja

Infrastruktura d.o.o. uspješno provela EU projekt vrijednosti 930.392,00 kn

Tvrtka Infrastruktura d.o.o., vodeća tvrtka u sjeverozapadnoj Hrvatskoj u području projektiranja, izgradnje, upravljanja i najma telekomunikacijske infrastrukture, uspješno je provela projekt „Nova IKT rješenja za povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja tvrtke Infrastruktura d.o.o. ”.

Više od 20 godina projektiramo i gradimo telekomunikacijske sustave, a svi zaposlenici imaju bogato iskustvo u području projektiranja, gradnje i montaže optičkih i IP mreža, baznih stanica.

Usluge koje nudimo su profesionalne, pristupačne i provedene u dogovorenim rokovima i na zadovoljstvo krajnjeg korisnika.

Tvrtka ima adekvatan poslovni i skladišni prostor, raspolažemo servisnim vozilima i odgovarajućom mjernom i računalnom opremom i alatima za projektiranje, izgradnju, montažu i održavanje raznih telekomunikacijskih i informacijskih sustava.

Težeći konstantnom napretku u svrhu daljnjeg unapređenja dosad postignute visoke kvalitete usluga, Infrastruktura je odlučila aplicirati za fondove Europske Unije. Projekt „Nova IKT rješenja za povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja tvrtke Infrastruktura d.o.o.” referentne oznake KK.03.2.1.19.0596 sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija temeljem Poziva „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2”. Provedba projekta traje od 1. srpnja 2020. do 1. srpnja 2021., a provodi se u suradnji s konzultantskom tvrtkom Androlić konzalting d.o.o. Ukupna vrijednost projekta je 930.392,00 kn, od čega se 571.770,88 kn ili 64% prihvatljivih troškova odnosi na financiranje kroz bespovratnu potporu EU, dok preostali iznos tvrtka financira iz vlastitih sredstava. 

Projekt „Nova IKT rješenja za povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja tvrtke Infrastruktura d.o.o.” uključuje nabavu softverskih rješenja za planiranje nove i upravljanje postojećom telekomunikacijskom infrastrukturom te za kreiranje Internet of Things sustava koji će omogućiti kreiranje novih usluga. Uključuje i edukaciju zaposlenika te nabavu potrebnog hardvera. Provedbom projekta unaprjeđuju se poslovni procesi: ljudski potencijali, logistika, upravljanje imovinom, upravljanje rizicima i strateško planiranje, ali se unaprjeđuje i cjelokupno poslovanje tvrtke. Ciljna skupina su sadašnji i budući zaposlenici tvrtke kojima se osigurava lakše obavljanje radnih zadataka, ugodnije radno okruženje te stabilno radno mjesto.

Ostvarivanjem specifičnog cilja projekta ostvaruje se i opći cilj projekta, a to je jačanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a na području Varaždinske županije primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije.

Natječajna dokumentacija

Predmet nabave je nabava hardvera i softvera. Predmet nabave je podijeljen u 4 grupe: 

1.1. Nabava SW za projektiranje svjetlovodno distribucijske mreže i edukacija zaposlenika 

1.2. Nabava HW i SW IoT tehnologije (Internet of Things) 

1.3. Nabava HW i SW za potrebe projektiranja svjetlovodno distribucijske mreže 

1.4. Nabava računala 

Tehničke specifikacije detaljno su navedene u Prilogu V. Tehničke specifikacije, koji čini sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje. Količina predmeta nabave određena je u Troškovniku (Prilog IV.) 

Kliknite ovdje za preuzimanje natječajne dokumentacije.

Pojašnjenje dokumentacije o nabavi.

Tender documents

Subject of the procurement is procurement of hardware and software. The procurement is divided into four (4) groups: 

1.1. Procurement of Software for fiber-optic distribution network design and employee training 

1.2. Procurement of HW and SW IoT technology 

1.3. Procurement of HW and SW for the needs of fiber-optic distribution network design 

1.4. Procurement of computers 

Technical specifications are detailed in Annex V._Technical Specification, which forms an integral part of this tender documentation. The quantity of procurement items is determined in the Financial offer (Annex IV).

Click here to download the tender documents.

Clarification of Procurement documentation.