SVE JE U

tele KOMUNIKACIJI

Izrada i najam telekomunikacijske infrastrukture od plana do usluge