SVE JE U TELEKOMUNIKACIJI

Izrada i najam telekomunikacijske infrastrukture od plana do usluge