NAZIV PROJEKTA: Jačanje konkurentnosti tvrtke INFRASTRUKTURA d.o.o

KRATKI OPIS PROJEKTA

Projekt “Jačanja konkurentnosti tvrtke Infrastruktura” uvođenjem ERP sustava u poslovanje uključuje nabavu i uvođenje ERP sustava, nabavu popratne ICT opreme, edukaciju zaposlenika te provođenje aktivnosti promidžbe i vidljivosti. Ciljna skupina projekta su zaposlenici i korisnici usluga tvrtke.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Provođenjem projekta tvrtka povećava efikasnost, jača svoju tržišnu poziciju te ostvaruje mogućnosti širenja poslovanja, a time i povećanje prihoda i broja zaposlenih.

VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta: 630.825,00 HRK

Ukupni iznos prihvatljivih troškova: 630.825,00 HRK

Iznos sufinanciranja EU: 300.000,00 HRK

Vlastita sredstva: 330.825,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 17.11.2017. – 16.11.2018.

KONTAKT OSOBA:

Stanislav Magić, direktor

tel: 042 420 410

info@infrastruktura.hr

INTERNETSKE STRANICE

Strukturni fondovi – http://www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020 – http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779