SVE JE U

TELE KOMUNIKACIJI

Izrada i najam telekomunikacijske infrastrukture od plana do usluge